Metode mučenja u kineskim zatvorima i radnim logorima

Ovdje navedene metode mučenja su samo dio od preko 100 dokumentiranih metoda mučenja koje kineske vlasti sistematski primjenjuju na Falun Gong praktikantima u pritvoru. Cilj ovih stravičnih mučenja je slomiti volju praktikantima i natjerati ih da se pismeno odreknu prakticiranja Falun Gong-a, da daju informacije o drugim praktikantima koje poznaju, kako bi i oni mogli biti izvrgnuti “prevaspitavanju” (tako kineske vlasti označavaju ove mjere), da daju javne izjave protiv Falun Gong-a itd. Međutim ni to često ne znači kraj mukama. Nakon toga mnogi su prisiljeni i sami učestvovati u progonu i “prevaspitavati” druge praktikante, kako bi zaradili slobodu. (Ilustracije su rekonstruisane iz izjava očevidaca i ličnih svjedočanstava žrtava).

Bušenje ruku

Bušenje ruku

Ovaj način mučenja izvode policajci tako što poleđina ruke žrtve biva bušena šrafcigerom. Krv pršti na sve strane i žrtva momentalno gubi svest. Ovom brutalnom načinu mučenja pripadaju još i: zabijanje trnova napravljenih od bambusa ispod noktiju, istezanje vrhova prstiju, bođenje poleđine ruku plastičnim tiklama, smrskavanje poleđine ruku čekićem pa čak i upotreba električne bormašine itd.

Prinudna ishrana slanom ili ključalom vodom, ljutim uljima i čak i izmetom i urinom

Prinudna ishrana slanom ili ključalom vodom, ljutim uljima i čak i izmetom i urinom

Ovo je još jedna metoda, često korišćena od strane policije i ona je najčešći uzrok smrti praktikanata. Svrha prinudne ishrane u kineskim logorima nije da nahrani osobu, već da je kazni i da prouzrokuje što je moguće više boli. Ne samo praktikanti, koji su štrajkovali glađu, već i drugi su bili mučeni na ovaj način. Policija na sljedeće načine uzrokuje bol i patnju: (1) višekratno uvlačenje i izvlačenje tube kroz nos, pri čemu su mnogi praktikanti umrli jer im je tuba probola pluća. (2) Razbijanje zuba, deranje usana ili čak bušenje rupe u obrazu praktikanata koji odbijaju da otvore usta. (3) Prinudna ishrana presoljenom vodom. Mnogi praktikanti su nakon toga umrli zbog dehidriranja. (4) Prinudna ishrana ljutim uljima, ključalom vodom i čak i izmetom i urinom.

Elektrošokovi

Mučenje elektrošokovima je daleko najuobičajenije sredstvo mučenja Falun Gong praktikanata. Praktikanti su mučeni nekad i sa desetak električnih palica istovremeno, sa naponom i do 30.000 volti. Mučenje često traje satima. Nebrojeni praktikanti su zadobili opekotine i rane od mučenja elekto-šokovima.

Često policija koristi elektro-šokove na ušima, očima i genitalijama. Policija također ubacuje elekrične palice u usta ili genitalne organe praktikanata.

Elektrošokovi

Elektrošokovi

Seksualna mučenja

Uz mučenja, koja policija primjenjuje i na muškim i na ženskim praktikantima, policija koristi i mnoge specifične metode mučenja ženskih praktikantica, kao npr.: (1) silovanje i grupno silovanje, (2) prinudni abortus, (3) električni šokovi na grudima i genitalijama, (4) silovanje flašom ili električnom palicom, (5) Nanošenje opekotina na genitalnim organima cigaretama, (6) Probijanje grudi iglama. Neke praktikantice su također bile skinute gole i ubačene u ćelije s teškim kriminalcima.

Vezivanje za “mrtvački krevet”

Vezivanje za “mrtvački krevet”

Žrtva je nedjeljama vezana za željezni ili drveni krevet sa ispruženim i čvrsto vezanim rukama i nogama i ne može se uopšte pomijerati. Žrtva ostaje vezana čitavo vrijeme i mora tako vezana spavati, jesti (uz nečiju pomoć) i izvršavati prirodne potrebe. Iz tog razloga je žrtva obično skinuta gola. Ovo je nevjerovatno okrutna metoda mučenja jer žrtva osjeća užasan bol dok joj čitavo tijelo zbog višenedjeljne nepokretnosti atrofira. Mnogi praktikanti su umrli na ovaj način.

Zatvaranje u malom prostoru na više mjeseci

Zatvaranje u malom prostoru na više mjeseci

Žrtva je mjesecima zatvorena u malu ćeliju i u istom prostoru mora jesti, spavati i obavljati prirodne potrebe. Visina i širina ćelije je tako napravljena, da osoba ne može ni stajati ni ležati. Uz sve to je žrtva često još i lisicama vezana, tako da danima ne može spavati. Neki praktikanti su u ovakvim ćelijama proveli i do 120 dana.

Vodena smrtna ćelija

Vodena smrtna ćelija

Ova metoda mučenja često završava smrću žrtve. Žrtva je skinuta gola, zatvorena u željezni kavez, koji ima eksere sa svih strana, a čitav kavez je spušten u prljavu vodu do visine vrata žrtve. Žrtva se ne može nasloniti ni na jednu stranu zbog eksera, a ne može sjesti zbog vode.

Polijevanje ključalom ili ledenom vodom po glavi

Polijevanje ključalom ili ledenom vodom po glavi

Ovo je obično prvo mučenje kojem su praktikanti izloženi u zatvoru. Mnogi praktikanti su doživjeli ovaj “rutinski” tretman.

Puštanje pasa na praktikante

Puštanje pasa na praktikante

U velikom broju radnih logora i zatvora, policija pušta pse da napadaju i ujedaju praktikante.

Prepuštanje ujedima komaraca i drugih insekata

Prepuštanje ujedima komaraca i drugih insekata

Ljeti, pogotovo kad padne mrak, policija istjeruje Falun Gong praktikante vani, svlači ih gole i vezuje za stubove. Tako su Falun Gong praktikanti prepušteni ujedima komaraca i drugih insekata.Više puta su ljudi nekoliko dana uzastopce zlostavljani ovom metodom mučenja. Posljedica ove torture je da je tijelo pocrveni i oteče i po cijelom tijelu se osjeća nepodnošljiv svrab i bol. Čak su očni kapci toliko natečeni da je vid nemoguć.